Firemný intranet – miesto pre interné dáta, novinky a postupy

Stále sa bránite myšlienke firemného intranetu? Tá však nemusí byť na míle vzdialená a už vôbec nie zložitá. Rozmachom nových technológií je tvorba firemného intranetu záležitosťou iba zopár dní. Teda za predpokladu, že využívate Microsoft M365.

Teraz počujeme šum v pozadí, „Veď my sme sa stále nerozhodli či ísť formou google drive alebo sharepointu“. Tak, teraz už máte ďalší argument prečo sa rozhodnúť pre riešenie práve od Microsoftu. M365 s úložiskom dát Sharepoint je totiž niečo iné. Úplne iné.

V prostredí od Microsoftu totiž okrem cloudového úložiska získate možnosť vyvíjať aplikácie pre interné použitie pomocou systému Power Platform. V prípade, že máte dostatok dát uložených v sharepointových listoch, dokážete dať procesom logiku, automatizovať rôzne procesy a vyvinúť aplikácie pre interné použitie, ako napr.: Absencie pre zadávanie dovoleniek, pracovných ciest alebo Kaizen pre optimalizáciu procesov a tvorbu „zlepšovákov“. Jednoducho miniaplikácie, ktoré robia deň príjemnejší, procesy prehľadnejšími a urýchľujú zastaralé metódy. To, o aké konkrétne aplikácie sa bude jednať závisí iba na vašich víziách a potrebách.

Vezmime si však analógiu bežného dňa. Odhliadnuc od prvej návštevy kuchynky s kávovarom a odhodlaním dokončiť väčšinu presunutých úloh otvoríte firemný intranet, ktorý slúži ako centrálny bod pre informácie a dáta. Či už začnete s čítaním noviniek na intranete, výsledkami za posledné obdobie alebo začnete využívať nespočetné množstvo miniaplikácií pre každé oddelenie je iba na Vás. Pre nových zamestnancov predstavuje úvodné miesto pre základné informácie, „testy“, rôzne nevyhnutné náležitosti ako smernice, BOZP a pod. Firemný intranet sa nakoniec stane centrálnym a východiskovým bodom pre každého jedného zamestnanca, šetriac čas komunikácie a znižujúc množstvo zbytočných emailov.

„Party“ kúsok nazývaný Power BI, ktorý z dostupných údajov a dát vytvorí dokonalé grafy s vysokou výpovednou hodnotou bude už len čerešnička na torte.

Páčil sa Vám článok?

Share on facebook
Zdieľať na facebooku
Share on linkedin
Zdieľať na LinkedIn

Low-code/no-code platforma pre vývoj aplikácií v prostredí MS Azure. Vývoj miniaplikácií využívajúcich Office 365 a SharePointové úložiská.

Zmigrujte do prostredia SharePointu! Získate dátové úložisko s unikátnym vyhľadávaním, k tomu firemný intranet, a efektívnejšie procesy.

Buďte o krok vpred so systémom, ktorý využívajú aj najlepšie firmy v západnej Európe! Softvér pre jedinečné procesy vo vašej spoločnosti.

Pracujte v cloude! Environment M365 ponúka všetko potrebné pre fungovanie spoločnosti a to bez ohľadu na to či pracujete z kancelárie alebo z domu. 

Perfektná IT infraštruktúra firmy – kľúč k tomu, aby ste robili len to, čo vám ide najlepšie – svoj biznis.

ForesServices, s.r.o.

Prievozská 14, Bratislava 821 09 IČO: 35 692 103, IČ DPH: SK2020309863 Tel.: +421 911 114 957 Email: info@d.r5.wbsprt.com

ForesApps, s.r.o.

Prievozská 14, Bratislava 821 09
IČO: 50 091 352, IČ DPH: SK2120178170
Tel.: +421 911 114 957
Email: info@d.r5.wbsprt.com

Bezplatná
konzultácia

Certifikácie

Ďakujeme za váš záujem. No na základe spoločenských okolností, sme sa rozhodli pozastaviť certifikačnú činnosť na dobu neurčitú, resp. do ústálenia situácie výskytu respiračných ochorení, pre bezpečnosť účastníkov.