POWER APPLICATION | M365

KAIZEN

MANAŽMENT INOVÁCIÍ

Aplikácia KAIZEN predstavuje riešenie klasických „zlepšovákov“ posúvaných na papierikoch vedeniu. Automatizujte potenciálne inovácie a dajte zamestnancom možnosť priamo zasielať nápady na zlepšenia vedeniu.

Kaizen ako koncept neustáleho zlepšovania procesov, postupov a fungovania výroby je nevyhnutnou súčasťou existencie každej úspešnej spoločnosti. Získajte návrhy na inovácie automaticky aj so štatistikami ich úspešnosti.

Vznik Kaizenu

Vznik kaizenu zamestnancom. Výber typu zlepšováku a notifikácia nadriadeného o jeho zaradení do zoznamu kaizenov s priradením správnej osobe.

Manažment

Manažment samotného kaizenu, jeho posun v hierarchii a procese schválenia alebo neschválenia. Priradenie k riadiacej osobe a manažment zapojených osôb.

Zapracovanie

Zapracovanie kaizenu do procesu spoločnosnosti. Schválenie a uvedenie do štandardného pracovného procesu spojeného s ukončením procesu KAIZEN v aplikácii.

Reporting

Automatický/riadený reporting priamo do ppt prezentácií alebo pomocou nástroja PowerBI pre rozšírenejšie reporty úspešnosti/neúspešnosti jednotlivých inovácií.

Na jednom mieste.

Dajte zamestnancom možnosť inovovať procesy a postupy jednoducho z mobilu.

Riešenie je postavené na službách M365 s využitím potenciálu M365 Power Platform. Vytvorená mobilná aplikácia ponúka jednoduché zadávanie návrhov na zlepšenie s možnosťou vytvárania fotodokumentácie.

Desktopová aplikácia umožňuje riadenie celého životného cyklu návrhu od jeho zadania, kontrolu realizácie pomocou úloh a automatických notifikácií, nastavenie hodnotiteľov a hodnotenia podľa určených kategórií, nahrávanie ďalšej dokumentácie alebo fotografií, určovanie stav návrhu a iné . Zo získaných dát systém automaticky vytvára štatistiky.

Dolovanie inovácií?

Nechajte inovácie prichádzať automaticky.
KAIZEN app vo vrecku každého zamestnanca.

Bezplatná
konzultácia

Certifikácie

Ďakujeme za váš záujem. No na základe spoločenských okolností, sme sa rozhodli pozastaviť certifikačnú činnosť na dobu neurčitú, resp. do ústálenia situácie výskytu respiračných ochorení, pre bezpečnosť účastníkov.