Kompletný prechod do O365 Platformy

Posuňte svoje IT do roku 2020!

Fores technology group

1.

Audit aktuálneho stavu infraštruktúry, analýza firemných systémov a aplikácií, analýza práce s dátami a ich zálohovania, analýza koncepcie prístupových oprávnení, oboznámenie sa s procesmi firmy a očakávaniami do budúcnosti.

2.

Vypracovanie návrhu prechodu do cloudových, alebo hybridných služieb O365 s pohľadu presunu Mailov, dokumentov, procesov a pod. Nutnou podmienkou je realizácia balíka 1. – Audit.

3.

Vytvorenie, alebo rekonfigurácia O365 Tenantu a jednotlivých služieb, podľa potrieb spoločnosti s prepojením na existujúcu webovú doménu spoločnosti. Importovanie (synchronizácia) používateľských účtov a priradenie potrebných licencií.

Vyberte si z našich plánov a dajte raz a navždy zbohom fyzickým serverom a presuňte svoj biznis do cloudovej štruktúry.
Všetko unifikované pod jednou strechou s bezhraničnými možnosťami. Naši odborníci vám radi odporučia akým
spôsobom začať a vypracujú komplexný plán prechodu do O365 environmentu.

4.

Konfigurácia služby Exchange Online a realizácia migrácie emailových účtov do platformy Exchange online.

5.

Analýza aktuálneho dátového úložiska s kontrolou dĺžky ciest a kontroly špeciálnych znakov v súboroch. Návrh spôsobu migrácie, logickej štruktúry dát a konceptu oprávnení.

6.

Vytvorenie jednoduchej intranetovej stránky spoločnosti. Nastavenie dizajnu a vytvorenie centrálneho navigácie (rozcestník).

Audit aktuálneho stavu infraštruktúry, analýza firemných systémov a aplikácií, analýza práce s dátami a ich zálohovania, analýza koncepcie prístupových oprávnení, oboznámenie sa s procesmi firmy a očakávaniami do budúcnosti.

7.

Digitalizovanie vnútro firemných procesov, automatizovanie žiadostí a postupov spoločnosti. Schvaľovanie dokumentov a formulárov.

8.

Digitalizovanie vnútro firemných procesov, automatizovanie žiadostí a postupov spoločnosti. Schvaľovanie dokumentov a formulárov.

X.

Ponuka školení realizovaných namieru pre zákazníka. Školenia sú vedené certifikovanými Microsoft Školiteľmi

Ponuka workshopov realizovaných priamo u vás na vašej O365 infraštruktúre. Výsledkom je zapracovanie/vylepšenie vybranej problematiky. WorkShop vedený skúsenými konzultantmi s dlhoročnými skúsenosťami.

Bezplatná
konzultácia

Certifikácie

Ďakujeme za váš záujem. No na základe spoločenských okolností, sme sa rozhodli pozastaviť certifikačnú činnosť na dobu neurčitú, resp. do ústálenia situácie výskytu respiračných ochorení, pre bezpečnosť účastníkov.