Kompletný prechod do O365 Platformy

Posuňte svoje IT do roku 2020!

Fores technology group

1.

Audit aktuálneho stavu infraštruktúry, analýza firemných systémov a aplikácií, analýza práce s dátami a ich zálohovania, analýza koncepcie prístupových oprávnení, oboznámenie sa s procesmi firmy a očakávaniami do budúcnosti.

 • QnA aktuálneho stavu
 • Realizácia osobného stretnutia
 • Vypracovanie Správy z auditu s popisom základných odporúčaní

2.

Vypracovanie návrhu prechodu do cloudových, alebo hybridných služieb O365 s pohľadu presunu Mailov, dokumentov, procesov a pod. Nutnou podmienkou je realizácia balíka 1. – Audit.

 • Návrh jednej, alebo viacerých alternatív postupu pre prechod do služieb M365
 • Vypracovanie detailného postupu jednej (vybranej) alternatívy prechodu
 • Definovanie potrebného plánu a potrebných licencií O365
 • Definovanie potrebných komponentov, služieb a nastavení platformy M365
 • Vypracovanie časového harmonogramu prechodu

3.

Vytvorenie, alebo rekonfigurácia O365 Tenantu a jednotlivých služieb, podľa potrieb spoločnosti s prepojením na existujúcu webovú doménu spoločnosti. Importovanie (synchronizácia) používateľských účtov a priradenie potrebných licencií.

 • Vytvorenie Tenantu O365
 • Základná konfigurácia Tenantu a služieb O365
 • Definovanie jedného Globálneho Administrátora zo spoločnosti
 • Importovanie /synchronizácia užívateľských účtov a priradenie potrebných licencií
 • Prepojenie s existujúcou mailovou doménou spoločnosti

Vyberte si z našich plánov a dajte raz a navždy zbohom fyzickým serverom a presuňte svoj biznis do cloudovej štruktúry.
Všetko unifikované pod jednou strechou s bezhraničnými možnosťami. Naši odborníci vám radi odporučia akým
spôsobom začať a vypracujú komplexný plán prechodu do O365 environmentu.

4.

Konfigurácia služby Exchange Online a realizácia migrácie emailových účtov do platformy Exchange online.

 • Konfigurácia služby Exchange Online
 • Analýza stávajúcej email služby
 • Vypracovanie postupu a časového harmonogramu migrácie
 • Realizácia migrácie
 • Nastavenie DNS záznamov – presmerovanie do O365
 • Nastavenie zdieľaných kalendárov (napr. Zasadačky)
 • Kontrola kvality migrácie

5.

Analýza aktuálneho dátového úložiska s kontrolou dĺžky ciest a kontroly špeciálnych znakov v súboroch. Návrh spôsobu migrácie, logickej štruktúry dát a konceptu oprávnení.

 • Analýza dátového úložiska
 • Návrh logickej architektúry
 • Návrhu konceptu oprávnení
 • Vytvorenie konkrétnej cenovej ponuky a časového harmonogramu
 • Podporované dátové zdroje migrácie:
  - File Share, NAS, centrálny server
  - SharePoint On-prem
  - Iné dátové úložiskové systémy

6.

Vytvorenie jednoduchej intranetovej stránky spoločnosti. Nastavenie dizajnu a vytvorenie centrálneho navigácie (rozcestník).

 • Vytvorenie jednoduchého intranetu spoločnosti
  - Hlavná stránka – Information Hub
  - Navigačný panel
  - Centrálne úložisko statických dokumentov
  - Novinky
 • Forma 1 denného WorkShopu
 • Vytvorenie štruktúry stránok a podstránok
 • Aplikovanie jedného z 5 pripravených designov

Audit aktuálneho stavu infraštruktúry, analýza firemných systémov a aplikácií, analýza práce s dátami a ich zálohovania, analýza koncepcie prístupových oprávnení, oboznámenie sa s procesmi firmy a očakávaniami do budúcnosti.

7.

Digitalizovanie vnútro firemných procesov, automatizovanie žiadostí a postupov spoločnosti. Schvaľovanie dokumentov a formulárov.

 • Analýza požiadaviek a očakávaní
 • Návrh implementácie procesu s ohľadom na možnosti platformy O365
 • Implementácia 3-4 úrovňového procesu.
  1 úroveň: Akcia -> vyhodnotenie
 • Typické procesy:
  - neprítomnosti
  - objednávkový systém
  - faktúry

8.

Digitalizovanie vnútro firemných procesov, automatizovanie žiadostí a postupov spoločnosti. Schvaľovanie dokumentov a formulárov.

 • Analýza požiadaviek a očakávaní
 • Návrh implementácie procesu s cenovou ponukou
 • Výber vhodnej procesnej platformy (SPWorkFlow,Flow, K2)
 • Implementácia
 • Benefity:
  - Multi-úrovňové WorkFlow
  - Napojenie na externé systémy
  - Mobilná aplikácia

X.

Ponuka školení realizovaných namieru pre zákazníka. Školenia sú vedené certifikovanými Microsoft Školiteľmi

Ponuka workshopov realizovaných priamo u vás na vašej O365 infraštruktúre. Výsledkom je zapracovanie/vylepšenie vybranej problematiky. WorkShop vedený skúsenými konzultantmi s dlhoročnými skúsenosťami.

 • Kombinácia školenia a implementácie funkcionalít
 • Realizované na mieru pre zákazníka

Certifikácie

Ďakujeme za váš záujem. No na základe spoločenských okolností, sme sa rozhodli pozastaviť certifikačnú činnosť na dobu neurčitú, resp. do ústálenia situácie výskytu respiračných ochorení, pre bezpečnosť účastníkov.