Top 3 významné zmeny
v oblasti vývoja softvéru.

Svet vývoja softvéru a aplikácií čakajú veľké zmeny. Predstavujeme vám top zmeny, ktoré s najväčšou pravdepodobnosťou uvidíme.

V posledných mesiacoch došlo k výraznému rastu služieb, Ai-prepojených aplikácií, RPA systémov a low code-no code platforiem ako Power Apps resp. kompletná Power Platform. Zároveň množstvo výkonných developerov začína prechádzať z Freelance fungovania do ucelených firemných entít outsourcujúcich služby veľkých hráčov. Preto je pravdepodobné, že v najbližších mesiacoch budeme svedkami nasledovných zmien:

  • Stále viac developerov bude fungovať v ucelených IT firmách a nie v rámci samotných IT oddelení jednotlivých spoločností. V roku 2019 až 24% developerov pracujúcich na interných softvéroch aktívne spolupracovalo s externými spoločnosťami. Zároveň so stále zvyšujúcim sa potenciálom low code platforiem umožňujúcim radovým zamestnancom produkovať základné aplikácie bude tento trend postupovať a pravdepodobne až tretina všetkých developerov prejde koncom roka 2020 do IT spoločností.

  • Konsolidácia cloudových platforiem a kompletný prechod do cloud systémov,  k Jednému z najväčších hráčov na trhu – Amazon, Google a Microsoft pre ich komplexitu a extrémne širokú škálu funkcionalít. Platformy starších generácií ako Oracle alebo SAP budú pravdepodobne strácať silu v cloud-natívnom developmente, kde ich štruktúra nebude dostatočná na udržanie tempa s „neobmedzenými“ cloudovými platformami. V 2019 až 37% developerov používalo alebo plánovalo využívať hlavne low-code platformy od Microsoftu, konkrétne Power Apps. V druhom štvrťroku 2020 sa predpokladá nárast až na 50% vďaka postupnému zoznamovaniu zamestnancov a užívateľov s možnosťami Power Platformy.

  • RPA – Robotic process automation. Automatizácia procesov sa stáva nevyhnutným krokom každej väčšej spoločnosti. Práca aj mimo pracovný čas a využitie umelej inteligencie na riešenie jednoduchých úloh sa stane kľúčom k úspešnému biznisu. Znižovanie chybovosti opakovaných procesov a zrýchlenie postupov sa stalo hlavnou požiadavkou u viac ako 70% všetkých spoločností.

Referencie:
Text: Tomáš Kovalinka
Dáta: Forrester Research Inc. – Nigel Fenwick – VP. Lead Analyst

Low code - no code
platforma pre spoločnosti

Bezplatná
konzultácia

Certifikácie

Ďakujeme za váš záujem. No na základe spoločenských okolností, sme sa rozhodli pozastaviť certifikačnú činnosť na dobu neurčitú, resp. do ústálenia situácie výskytu respiračných ochorení, pre bezpečnosť účastníkov.