Nový impulz vašej spoločnosti

M365 + Power Platform

Efektívna spolupráca
Automatizácia procesov
Integračná platforma

1. časť - Deň v Microsoft 365

9:30 - 10:30

  • Predstavíme Vám príbeh pracovníka spoločnosti s jeho pracovnými povinnosťami. Ukážeme Vám ako sa dajú niektoré pracovné postupy zrýchliť a zjednodušiť pomocou služieb poskytnutých v platforme M365. 
  • Predvedieme rôzne scenáre či už radového zamestnanca, riadiaceho pracovníka na pozícii manažéra tímu alebo schvaľovateľa.
  • Ukážeme si hlavne prácu s elektronickou poštou, správu neštruktúrovaných informácií (dokumenty), správu  štruktúrovaných dátami a spojenie týchto dvoch skupín, tvorbu formulárov a plánovanie úloh.

#e-mail, #office dokumenty, #schvaľovanie, #automatizácia, #metadata, #PowerAplikácie, #formuláre, #úlohy

2. časť - Sila Power Platformy

10:45 - 12:00

  • Načrtneme si spolu rôzne scenáre integrácie firemných procesov v štyroch službách Power Platformy – Power Apps, Power Automate, Power Virtual Agent a Power BI
  • Dokážeme Vám jednoduchosť prepojenia Power Platformy s inými základnými dátovými vrstvami sveta M365 ako sú Dataverse, Dataverse for Teams, SharePoint.
  • Ukážeme si na konkrétnych príkladoch a scenároch prečo, ako a v akých prípadoch sa môžu jednotlivé služby M365 zapojiť do implementácie Power Platformy

#digitalizácia, #efektívne, #rýchlo, #ekologicky, …

Kto Vám bude prednášať?

Rado Derďák

M365 Architekt riešení, Tréner, Evanielista v oblasti Cloudových riešení

Certifikácie a odbornosť:
Microsoft Certified Solutions Associate: Office 365
Microsoft Certified Trainer (MCT)

Microsoft Certified Professional
MCITP: SharePoint 2010, Admin
MCTS: SharePoint 2010, Configuration

Od montáže hardvéru a tvorby IT infraštruktúr koncom 90 rokov, cez vývoj webových aplikácií a softvérovú podporu až po digitalizácie firemných procesov pomocou cloudových riešení.

Filozofia spolupráce a zdieľania informácií vo firemnom prostredí vtedy reprezentovaná projektom od firmy Microsoft zvanom „Tahoe“ neskôr premenovaným na „SharePoint Portal“ sa mu však stala osudnou. Implementácie, správa a vývoj aplikácií pre všetky  verzie SharePointu (2001 – 2019) vo firemných prostrediach sa stali dennou súčasťou.

Príchodom Office 365 filozofie v roku 2010 bola virtualizácia vo svete IT posunutá do inej roviny a otvorila nám všetkým nové, možnosti  vo svete spravovania, zdieľania, automatizácie alebo vizualizácie informácií a vývoju aplkácií v prostredí M365. 

Bezplatná
konzultácia

Certifikácie

Ďakujeme za váš záujem. No na základe spoločenských okolností, sme sa rozhodli pozastaviť certifikačnú činnosť na dobu neurčitú, resp. do ústálenia situácie výskytu respiračných ochorení, pre bezpečnosť účastníkov.