Nový impulz vašej spoločnosti

M365 + Power Platform

Efektívna spolupráca
Automatizácia procesov
Integračná platforma

Bezplatná
konzultácia

Certifikácie

Ďakujeme za váš záujem. No na základe spoločenských okolností, sme sa rozhodli pozastaviť certifikačnú činnosť na dobu neurčitú, resp. do ústálenia situácie výskytu respiračných ochorení, pre bezpečnosť účastníkov.