Aplikácie

Bratislavská
Teplárenská a.s.

Volkswagen Slovakia a.s.

Intranet Volkswagen Slovakia

Verejná webová aplikácia, ktorá po autentifikáciíi pomocou mena a hesla prehľadným spôsobom sprístupňuje odberateľom tepla informácie o ich odberných miestach. Na administráciu portálu slúži Administračný modul, pomocou ktorého manažéri služieb zákazníkom spravujú evidenciu odberateľov (obchodných partnerov) a ich autentifikačných údajov. Portál obsahuje systém notifikácií k používateľským účtom. Administračný modul zároveň umožňuje spravovať evidenciu odberných miest, faktúr a spotreby. Všetky informácie sú na portál importované zo systému SAP a z archívu dokumentov. Modul pre odberateľov je určený na prezeranie faktúr, spotreby a zmluvnej dokumentácie o jednotlivých odberných miestach pre prihláseného odberateľa.

Ciele:

  1. Operatívny prístup odberateľov k informáciám o odberných miestach.
  2. Centralizovaná evidencia obchodných partnerov Bratislavská teplárenská, a.s. a ich odberných miest s príslušnou dokumentáciou.
  3. Operatívna komunikácia manažérov služieb zákazníkom s obchodnými partnermi.

Počet používateľov

Portál používa približne 500 odberateľov tepla prevažne v období vystavenia faktúr a aktualizácie údajov o spotrebe, teda v mesačných intervaloch.

Počet používateľov

  1. Manažéri služieb zákazníkom
  2. Odberatelia tepla

Moduly

  1. Administračný modul
  2. Modul pre odberateľov

Technológia

Moderný softvér
pre lepšie ekonomické výsledky.