Aplikácie

Volkswagen
Slovakia a.s.

Volkswagen Slovakia a.s.

Intranet Volkswagen Slovakia
Informačný systém opierajúci sa o organizačnú štruktúru a pozostávajúci z vyše 30 softvérových modulov typu workflow na podporu administratívnych, logistických a ďalších činností.

Ciele:

 1. Zjednodušenie a zefektívnenie práce pre jednotlivé pracovné pozície.
 2. Centralizovaný manažment systému vrátane prideľovania používateľských oprávnení pre jednotlivé vlastné i koncernové softvérové moduly.
 3. Jednoduchý a rýchly prehľad o stave sledovaných procesov.

Technológia

Počet používateľov

~1000 používateľov/ deň

Moduly

 1. Abweichungserlaubnis      
 2. Anlagen Register 
 3. Anmeldetool für Konferenzen      
 4. BlackBox 
 5. Company Car Calculator
 6. Computer Contaminant Reports
 7. EHD            
 8. eSurvey    
 9. iDOMP      
 10. InfoBoard
 11. InfokioskAuthenticationModul
 12. InformationsAssets            
 13. Intranet    
 14. Jobs           
 15. LOE             
 16. Mail            
 17. Mailkultur Outlook
 18. Maßnahmentreppen
 19. Motivationsindex (Befriedigungsbarometer)
 20. OFV – Online Fahrzeugverkauf     
 21. Operators  
 22. OrgUser   
 23. PermissionManager
 24. Pforte       
 25. Pneuservis
 26. Problemverfolgung PDI    
 27. Reporting  
 28. ScreenSaver           
 29. Security    
 30. TÄD Archiv
 31. Telekom Reports 
 32. USB Lock 
 33. VLAN Datenbank 
 34. Vorstand 
 35. Werkzeugfertigung (Anlagenbau und Betriebsmittelbau (FWA)) 
 36. VW Slovakia Trade Union Voting – KOVO 
 37. VWAccount            
 38. DAK            
 39. VWSK Task Manager

eCar Torpass

Kompletný životný cyklus priepustiky vozidla na pracovnú cestu, od vzniku žiadosti, cez schvaľovací proces notifikácie až po platnú priepustku.

 • Vznik žiadosti, schvaľovací proces, platná priepustka
 • Notifikácia zamestnancov o vytvorení, skončení platnosti priepustky
 • Podpora rôznych typov priepustiek (vozidlo na osobu, oddelenie, svadobné,…)
 • Rozhranie na existujúci dochádzkový systém pre identifikáciu zamestnanca
 • Rozhranie na existujúci kamerový systém pre identifikáciu EČV
 • Automatická kontrola na bráne – vyhľadanie platnej priepustky podľa zamestnanca a pristaveného vozidla

Moduly

 • Request Management Tool – Správa žiadostí pre vytvorenie priepustky
 • Pass Checking Tool – Kontrola platných priepustiek na bráne
 • Pct.Attendance – Rozhranie na dochádzkový systém
 • Pct.Camera – Rozhranie na kamerový systém

Prístupy do IS: VW Account

Aplikácia je určená pre všetkých zamestnancov, ktorí si žiadajú o zriadenie, zmenu, predĺženie či zrušenie prístupu do akéhokoľvek informačného systému. Aplikácia pokrýva kompletné riadenie prístupov do IS:
 • Vytvorenie žiadosti
 • Schvaľovací proces žiadosti (Workflow)
 • Email notifikácie (žiadateľov, schvaľovateľov)
 • Automatizované vybavenie žiadosti (zriadenie prístupu)
 • Kompletná história spracovania žiadosti

Hlavné črty

 • Web aplikácia
 • Personalizované používateľské rozhranie (moje žiadosti, …)
 • Tvorba žiadosti s možnosťou pripájania príloh
 • Komplexný schvaľovací proces jedinečný pre jednotlivý IS / modifikovateľný administrátorom
 • Vyhľadávanie žiadostí
 • Zaznamenávanie histórie schvaľovania
 • Štatistika
 • Administrácia prostredia
 • Lokalizácia používateľského rozhrania (DE/ SK)
 • Automatické pridelenie prístupov s prepojením na externé systémy:
 • SAP
 • HP Service Manager, HP Asset Manager
 • Active Directory (Active Roles)
 • Dochádzkový systém

Moderný softvér
pre dokonalé výsledky.

Bezplatná
konzultácia

Certifikácie

Ďakujeme za váš záujem. No na základe spoločenských okolností, sme sa rozhodli pozastaviť certifikačnú činnosť na dobu neurčitú, resp. do ústálenia situácie výskytu respiračných ochorení, pre bezpečnosť účastníkov.