Facebook Workplace spoplatňuje svoje funkcie.

Pokračovať alebo premigrovať do M365?

Legislatívne zmeny EU urýchlili plánované aktualizácie cenových politík pre uvedenie nových služeb. Facebook spoplatňuje obľúbenú platformu Facebook Workplace pre spoločnosti.

Facebook končí s poskytovaním bezplatného Workplace Enerprise a nabáda užívateľov prejsť na plnú platenú verziu alebo využiť ich iné užívateľské služby.

V roku 2016 Facebook odštartoval platformu Workplace a prilákal množstvo nových užívateľov. Workplace sa taktiež stal veľmi populárnou platformou naprieč firemnými zákazníkmi a veľkými organizáciami ako Nestlé alebo Telefonica, rozširujúc možnosti komunikácie a zdieľania obsahu užívateľsky známou formou.

Očakávania sa však naplnili a facebook predstavil aktualizovanú verziu Workplace Essential minulý rok ako odpoveď na zavedenie cenových politík pre doposiaľ bezplatnú službu. Spoločnosti využívajúce Workplace Essential budú chcene/nechcene donútené oň prísť, alebo zaplatiť za ďalšie pokračovanie do 10. Februára, prípadne premigrovať na inú platformu.

Ceny za pokračovanie sú však pre väčšie spoločnosti odrádzajúce, keďže sa šplhajú až k 8 dolárom mesačne za užívateľa. Vytvárajúc tak z M365 platformy od Microsoftu a migrácie do MS Teams veľmi zaujímavú možnosť.  M365 sa zároveň cenovo pohybuje až o 50% nižšie v základnej verzii a ponúkajúc väčšie množstvo funkcionalít. Pre tých, ktorí plánujú odísť od platformy má Facebook odporúčanie stiahnuť si dáta využitím Help Centra, pre ich migráciu, napríklad do M365.

No v rámci porovnania nie je zaujímavá iba výsledná cena. Facebook odporúča ako komunikačný nástroj využívať aplikáciu WhatsApp, ktorá je známa svojou bezpečnosťou. Tento fakt však nepoteší zástancov oddelenia súkromných komunikácií od tých firemných a nechcenému zlievaniu informácií, ktoré by mali ostať vo firemných štruktúrach. Naopak MS Teams predstavuje samostatnú ucelenú platformu prepojiteľnú so sharepointovými úložiskami spoločnosti vytvárajúc tak silný nástroj pre fungovanie na diaľku a zachovanie bezpečnosti zasielaných dát a komunikovaných informácií. 

Nerovnováha sa prehlbuje aj v ďalšej existencii vytvorených dát a udajov, ktoré sa v M365 dajú spracovávať automatizovanými procesmi, kde dochádza k zníženiu chybovosti a pracnosti, jasne nahrávajúc na stranu M365.

Posledné týždne ukazujú, že spoločnosti hľadajú riešenie práve v možnostiach, ktorými už disponujú, no neboli nikdy naplno využité. Ak vlastníte licencie O/M365, prechod do platformy MS Teams predstavuje iba rýchly návyk na iné prostredie. 

Ostávate pri Workplace alebo uvažujete o migrácii do M365 platformy?

 

Referencie:
Zdroj: computerworld.com

Migrujete do oblakov?

Premigrujte do M365

Bezplatná
konzultácia

Certifikácie

Ďakujeme za váš záujem. No na základe spoločenských okolností, sme sa rozhodli pozastaviť certifikačnú činnosť na dobu neurčitú, resp. do ústálenia situácie výskytu respiračných ochorení, pre bezpečnosť účastníkov.