Aplikácie

Bekaert
Hlohovec a.s.

BEKAERT Hlohovec, a.s.

​Systém vizualizácie výroby

Informačný systém slúžiaci na podporu výroby, ktorý prehľadne zobrazuje a vizualizuje údaje o priebehu výroby na všetkých úsekoch výroby. Pozostáva z dvoch hlavných modulov a to „Vizualizácia výroby“ a „Sumárna vizualizácia výroby pre velkoplošné obrazovky“. Systém obhospodaruje cez 300 vizualizačných zariadení a cez 10 veľkoplošných obrazoviek. Na týchto zariadeniach umožňuje online sledovať časti procesu výroby, pričom na každom zariadení môže byť zobrazená iná časť výrobného procesu. Systém ďalej umožňuje jednoducho a rýchlo zavádzať nové vizualizačné zariadenia do výroby bez potreby inštalácie a špeciálnej konfigurácie koncového vizualizačného zariadenia.

Ciele:

  1. Zjednodušenie a zefektívnenie práce pri zavádzaní vizualizácie do výrobného procesu.
  2. Centralizovaný manažment systému vrátane manažmentu typu zobrazovaných údajov na jednotlivých zariadeniach.
  3. Jednoduchý a rýchly prehľad o výrobných údajov ako pre pracovníkov, tak aj pre manažérov.

Technológia

Počet používateľov

~1000 používateľov/ deň

Intranet portál

Informačný systém opierajúci sa o organizačnú štruktúru, pozostávajúci z viacerých modulov. Slúžiaci na podporu administratívnych, logistických, výrobných a ďalších činností.

Ciele:

  1. Sumárny zdroj informácií pre zamestnancov.
  2. Rýchly prehľad o stave systému vyzualizácie výroby.
  3. Centrálny vstupný bod pre online formuláre, ktoré sú využívané v rámci administratívnych prác.
  4. Centrálny vstupný bod pre ďalšie aplikácie.

Využitie systému:

Informačný systém organizácie účelovo zameraný na výrobu a prezentáciu výrobných údajov.

Technológia

Počet používateľov

~1 až 200 používateľov/ deň

Certifikácie

Ďakujeme za váš záujem. No na základe spoločenských okolností, sme sa rozhodli pozastaviť certifikačnú činnosť na dobu neurčitú, resp. do ústálenia situácie výskytu respiračných ochorení, pre bezpečnosť účastníkov.