Aplikácie

Bekaert
Hlohovec a.s.

BEKAERT Hlohovec, a.s.

​Systém vizualizácie výroby

Informačný systém slúžiaci na podporu výroby, ktorý prehľadne zobrazuje a vizualizuje údaje o priebehu výroby na všetkých úsekoch výroby. Pozostáva z dvoch hlavných modulov a to „Vizualizácia výroby“ a „Sumárna vizualizácia výroby pre velkoplošné obrazovky“. Systém obhospodaruje cez 300 vizualizačných zariadení a cez 10 veľkoplošných obrazoviek. Na týchto zariadeniach umožňuje online sledovať časti procesu výroby, pričom na každom zariadení môže byť zobrazená iná časť výrobného procesu. Systém ďalej umožňuje jednoducho a rýchlo zavádzať nové vizualizačné zariadenia do výroby bez potreby inštalácie a špeciálnej konfigurácie koncového vizualizačného zariadenia.

Ciele:

  1. Zjednodušenie a zefektívnenie práce pri zavádzaní vizualizácie do výrobného procesu.
  2. Centralizovaný manažment systému vrátane manažmentu typu zobrazovaných údajov na jednotlivých zariadeniach.
  3. Jednoduchý a rýchly prehľad o výrobných údajov ako pre pracovníkov, tak aj pre manažérov.

Technológia

Počet používateľov

~1000 používateľov/ deň

Intranet portál

Informačný systém opierajúci sa o organizačnú štruktúru, pozostávajúci z viacerých modulov. Slúžiaci na podporu administratívnych, logistických, výrobných a ďalších činností.

Ciele:

  1. Sumárny zdroj informácií pre zamestnancov.
  2. Rýchly prehľad o stave systému vizualizácie výroby.
  3. Centrálny vstupný bod pre online formuláre, ktoré sú využívané v rámci administratívnych prác.
  4. Centrálny vstupný bod pre ďalšie aplikácie.

Využitie systému:

Informačný systém organizácie účelovo zameraný na výrobu a prezentáciu výrobných údajov.

Technológia

Počet používateľov

~1 až 200 používateľov/ deň

Bezplatná
konzultácia

Certifikácie

Ďakujeme za váš záujem. No na základe spoločenských okolností, sme sa rozhodli pozastaviť certifikačnú činnosť na dobu neurčitú, resp. do ústálenia situácie výskytu respiračných ochorení, pre bezpečnosť účastníkov.