Vizualizácia priemyselnej výroby

Výrobný proces pod kontrolou.

Parametre výroby prehľadne na jednom mieste

Majte v každom momente prehľad o kvalite, rýchlosti a chode výroby. Odhaľte závady vo výrobe a optimalizujte celý výrobný proces, aby ste dosiahli maximum výkonu i kvality výrobkov.

Ovládanie obrazoviek a systému gestami pomocou zariadení Kinect. Začnite nasnímaním svojich pohybov, ktorými budete ovládať obrazovky pred sebou.

01

Jedinečný prehľad
výrobných procesov

Získajte potrebný pohľad do fungovania výrobných procesov a zvyšujte kvalitu a kvantitu produkovaných výrobkov!

Vizualizáciou výrobných liniek predchádzate výpadkom. Systém informuje o potenciálnych rizikách, o množstve a kvalite výrobkov
a o celkovej efektivite výroby. Napojením externých dátových zdrojov vytvárame neprekonateľný prehľad o fungovaní výroby.

02

Bezdotykové ovládanie
 gestami – Kinect

Ovládanie nebolo nikdy jednoduchšie ani v zložitejších podmienkach

Prechádzajte jednotlivými časťami výrobného procesu bez kontaktu s ovládačom či riadiacou jednotkou! V obrazovkách zobrazujúcich parametre výroby listujete jednoduchými gestami.

Xbox-One-Kinect

Vizuálizácia informácií

Všetky informácie potrebné pre správne rozhodnutia na jednom mieste v digitálnej podobe.

Bezdotykové ovládanie

Ovládajte obrazovky na diaľku len jednoduchými gestami, bez použitia ovládača či inej techniky!

Predchádzanie problémov

Automatizovateľná detekcia problémov vo výrobe pri náhlych výpadkoch a zmenách v systéme.

ZVýšenie efektivity

Kvalitné dáta znamenajú správne rozhodnutia. S informáciami z obrazoviek dokážete optimalizovať procesy ihneď.

Nový rozmer
priemyselnej výroby.

Fores Technology Group - Vizualizácia výroby
  • Vizualizácia dát z priemyselnej výroby na obrazovkách.
  • Plne konfigurovateľný obsah a agregované zobrazenie malých obrazoviek.
  • Gestami ovládaná zmena obsahu zobrazenia na veľkých obrazovkách.
  • Online náhľady kamery Kinect.
  • Identifikácia hlavného používateľa, ktorý má možnosť meniť obsah zobrazenia.
  • Prepojenie na webový prehliadač.