VIZUALIZÁCIA PRODUKČNÝCH DÁT

Výrobný proces pod kontrolou.

Parametre výroby prehľadne na jednom mieste

Majte v každom momente prehľad o kvalite, rýchlosti a chode výroby. Odhaľte závady vo výrobe a optimalizujte celý výrobný proces, aby ste dosiahli maximum výkonu i kvality výrobkov.

Ovládanie obrazoviek a systému gestami pomocou zariadení Kinect. Začnite nasnímaním svojich pohybov, ktorými budete ovládať obrazovky pred sebou.

01

Jedinečný prehľad
výrobných procesov

Získajte potrebný pohľad do fungovania výrobných procesov a zvyšujte kvalitu a kvantitu produkovaných výrobkov!

Vizualizáciou výrobných liniek predchádzate výpadkom. Systém informuje o potenciálnych rizikách, o množstve a kvalite výrobkov
a o celkovej efektivite výroby. Napojením externých dátových zdrojov vytvárame neprekonateľný prehľad o fungovaní výroby.

02

Bezdotykové ovládanie
 gestami – Kinect

Ovládanie nebolo nikdy jednoduchšie ani v zložitejších podmienkach

Prechádzajte jednotlivými časťami výrobného procesu bez kontaktu s ovládačom či riadiacou jednotkou! V obrazovkách zobrazujúcich parametre výroby listujete jednoduchými gestami.

Xbox-One-Kinect

Vizuálizácia informácií

Všetky informácie potrebné pre správne rozhodnutia na jednom mieste v digitálnej podobe.

Bezdotykové ovládanie

Ovládajte obrazovky na diaľku len jednoduchými gestami, bez použitia ovládača či inej techniky!

Predchádzanie problémov

Automatizovateľná detekcia problémov vo výrobe pri náhlych výpadkoch a zmenách v systéme.

ZVýšenie efektivity

Kvalitné dáta znamenajú správne rozhodnutia. S informáciami z obrazoviek dokážete optimalizovať procesy ihneď.

Nový rozmer
priemyselnej výroby.

Fores Technology Group - Vizualizácia výroby

Bezplatná
konzultácia

Certifikácie

Ďakujeme za váš záujem. No na základe spoločenských okolností, sme sa rozhodli pozastaviť certifikačnú činnosť na dobu neurčitú, resp. do ústálenia situácie výskytu respiračných ochorení, pre bezpečnosť účastníkov.