document management system

Máte SharePoint a neviete, ako ho správne používať alebo zvažujete migráciu do M365?


Online & On-Premises riešenia

DMS, CMS riešenie

Profesionálne firemné riešenia systému na správu dokumentov DMS vám ušetria množstvo času.

Workshopy a Kurzy

Naši profesionáli vyškolia vašich zamestnancov v oblasti SharePointu a Office365 priamo u vás.

Migrácia
do office 365

Aktualizácia SharePointu a migráciu do prostredia Office 365 bez hrozby strát dôležitých dát a informácií.

Sharepoint
on premise

Nestačí vám natívna funkcionalita SharePointu? On-Premises riešenie s vývojom na mieru.

Čo dokáže SharePoint?

intranet agenda firmy kontakty predajné objednávky nákupné objednávky zmluvy knihy záväzkov kniha pohľadávok prehľady organizačná agenda personálna organizačná štruktúra organigram dovolenky/absencie/zastupiteľnosť dochádzka služobné cesty dotazníky, prieskumy organizačná agenda porady, úlohy udalosti project management helpdesk/reklamačné oddelenie knowledgebase rezervácia zdrojov recepcia ad hoc zoznamy (prezúvanie pneumatík) ad hoc databázy dokumenty smernice formuláre registratúra

Automatizácia firemných procesov a komunikačná platforma

Vďaka SharePointu je zdieľanie projektov, úloh, pracovných dokumentov, formulárov, kalendárov, rôznych dát a informácií s kolegami a nadriadenými plynulé, rýchle a jednoduché. Dokonca je jedno, či ste v tej istej kancelárii alebo v budove, alebo úplne v inom meste, v inom štáte či na inom kontinente – vždy a bez akýchkoľvek obmedzení máte prístup ku skutočným informáciám a dátam.

Vyhľadávač dát naprieč
celou spoločnosťou

SharePoint vyhľadá každý dokument, kontakt či informáciu, ktorá je elektronicky uložená v databázach vašej spoločnosti. Ľahko nájdete napríklad špecifických odborníkov spomedzi svojich zamestnancov a jednoducho získate ich kontaktné údaje, ako aj informácie o projektoch a dokumentoch, na ktorých doposiaľ pracovali.

Prezentácia štatitík
a výsledkov

Využite grafy, tabuľky, kontingenčné tabuľky a ďalšie prezentačné nástroje SharePointu namiesto nákupu nástrojov tretích strán. Majte všetko na jednom mieste. Analýzou dát, ktoré môžu byť uložené v SharePointe alebo v iných dátových zdrojoch, získate štatistické informácie o stave či výsledkoch firmy v podobe príťažlivých interaktívnych prezentácií.

Bezpečné úložisko dát
v privátnom cloude

Máte záujem mať svoje dáta a informácie uložené pod dohľadom vo svojej firme, ale zároveň si váš biznis vyžaduje, aby vám boli dostupné v reálnom čase a z rôznych miest? Vytvorte si pomocou SharePointu vlastný privátny cloud. Nadobudnete úplnú kontrolu nad svojimi dátami a informáciami, ktoré budú uložené u vás, ale vďaka privátnemu cloudu získate k nim prístup kedykoľvek a odkiaľkoľvek.
OneDrive of Business a Office Web Apps (WAC)

Vytvára sociálnu sieť
pre zamestnancov

SharePoint predstavuje pre vašich zamestnancov i miesto, kde môžu medzi sebou navzájom komunikovať, deliť sa o informácie, ale aj jednoducho spolupracovať. Cez svoj informačný kanál môžu zdieľať dokumenty, získavať informácie napríklad o činnostiach a predchádzajúcich projektoch iných používateľov, ako aj diskutovať a hodnotiť svoje projekty a úlohy.

Je SharePoint
pre Vás to pravé?

Radi Vám pomôžeme.

Nezáväzne s nami prekonzultujte svoje špecifické požiadavky!

Optimalizácia SelfServiceBI

Problém zákazníka: Zákazník riešil optimalizáciu existujúcej platformy SharePoint 2013, ktorá slúžila na zobrazovanie denného monitoringu dát v jednotlivých pobočkách – SelfServiceBI. Dáta boli spracovávané v Oracle DB a následne agregované v OLAP kockách v prostredí MS SQL. SharePoint prostredníctvom Excel services slúžil na zobrazovanie reportov pre koncových užívateľov. Optimalizácia mala za ciel znížiť celkový čas spracovania dát až po ich načítanie do Excel reportov. Zákazník nedisponoval testovacím prostredím na ktorom by mohli byť optimalizačné hypotézy realizované.

Riešenie: Zákazníkovi bolo dodané nové testovacie prostredie na platforme SharePoint 2013 a SQL 2012, na ktorom bol vytvorený rovnaký model riešenia ako v produkčnom prostredí. Po otestovaní riešenia boli vykonané optimalizačné nastavenia s cieľom úspory času pri spracovaní dát. Výsledkom optimalizačného snaženia, bolo preniesť overené hypotézy do produkčného prostredia.

Spoločnosť využíva sharepoint ako: 

Vybudovanie platformy a modulu pre HR, školenia na mieru

Problém zákazníka: Zákazník potreboval nahradiť existujúci proces zaznamenávania neprítomností zamestnancov spoločnosti. Od nového systému očakával intuitívnosť pre zamestnancov a zjednodušenie správy systému a možnosťou exportovania údajov. Zákazník zároveň hľadal platformu pre vytváranie schvaľovacích procesov rôznych druhov odmien, v ktorých sa nachádzali citlivé informácie.

Riešenie: U zákazníka bol nainštalovaný a nakonfigurovaný SharePoint 2013 Standard ako platforma pre požadované aplikácie. Pre oddelenie Ľudských Zdrojov bola v platforme SharePoint 2013 vytvorená custom aplikácia pre potreby schvaľovanie neprítomností zamestnancov a schvaľovacie procesy pre Odmeny a iné Pracovno-právne vzťahy vo firme, ktoré obsahovali citlivé informácie. V rámci riešenia bol vytvorený modul Organizačná Štruktúra, modul pre Zostatky neprítomnosti stanovené zákonom synchronizovaný so SAPu, a formuláre pre jednotlivé žiadosti.

Spoločnosť využíva sharepoint ako: 

Office 365 ako vnútropodnikový systém

Problém zákazníka: Zákazník hľadal uplatnenie pre dávnejšie zakúpenú platformu O365, ako vnútropodnikového systému a DMS riešenia. Hľadal skúseného konzultanta, ktorý by v krátkom časovom horizonte dokázal analyzovať problematiku a navrhnúť konkrétne riešenia postavené na O365, s tým že integráciu navrhnutého riešenia bude realizovať svojpomocne dostupnými nástrojmi.

Riešenie: Na základe požiadaviek bol priamo u zákazníka zorganizovaný Workshop, ktorého obsahom bolo na mieru vytvorené školenie a riešenie konkrétnych procesov zákazníka ako zaznamenanie celkového obchodného prípadu, uloženie relevantných dokumentov. Workshop umožnil jednoduchým spôsobom zákazníkovi pochopiť prácu s platformou, nájsť limity a naučil zákazníka svojpomocne vytvárať a rozširovať existujúce riešenia.

Spoločnosť využíva sharepoint ako: 

Intranet spoločnosti

Problém zákazníka:

Zákazník hľadal vhodné riešenie, pre celofiremný intranet a platformu pre schvaľovacie procesy, tak aby bola pre používateľov prijateľnejšia, používanie intuitívne a bolo možné automatizovať časť firemných procesov. Zároveň požadoval vytvorenie jednoducho dostupného úložiská pre všetky smernice a zmluvy a iné dôležité dokumenty.

Riešenie: Zákazníkovi bolo navrhnuté riešenie na báze platformy SharePoint 2010. Bol vybudovaný nový intranet spoločnosti s logicky navrhnutou štruktúrou stránok a dizajn stránok bol upravený podľa dizajn manuálu zákazníka. Pre zákazníka bolo vytvorené riešenia pre viacstupňové schvaľovanie všetkých došlých faktúr – pričom systém bol prepojený s účtovným programom Navision. Dodané riešenie taktiež zahŕňalo automatizovaný proces vytvárania/schvaľovanie dodávateľských zmlúv a iných finančných dokumentov.

Spoločnosť využíva sharepoint ako: 

O 365 ako jednoduché DMS a manažment procesov a ideí.

Problém zákazníka: Zákazník požadoval vytvorenie DMS riešenia pre projektové dokumenty ako aj aplikácie na managovanie Ideí naprieč viacerými pobočkami spoločnosti v iných krajinách. Chcel využiť platformu ktorú už vlastnil, a očakával že riešenie bude vytvorené v krátkom čas horizonte.

Riešenie: Zákazníkovi bolo vytvorené riešenie nad platformou O365 – SharePoint Online. Bola vytvorená databáza ideí a pracovný proces ktorý zberal informácie o hodnotení danej idei jednotlivými krajinami. Po hodnotení bola idea zaradená (nezaradená) do realizácie ako nový projekt. Zákazník dodané riešenie využíva aj ako DMS systém pre všetku dokumentáciu na projektoch.

Spoločnosť využíva sharepoint ako: 

Bezplatná
konzultácia

Certifikácie

Ďakujeme za váš záujem. No na základe spoločenských okolností, sme sa rozhodli pozastaviť certifikačnú činnosť na dobu neurčitú, resp. do ústálenia situácie výskytu respiračných ochorení, pre bezpečnosť účastníkov.