Virtualizácia

Pomocou virtualizácie dokážete maximalizovať využitie vášho hardvéru a zároveň znížiť závislosť od podkladového hardvéru. V prípade použitia viacerých serverov určených na virtualizáciu významnou mierou znižujete riziko pri hardvérovej poruche niektorého z nich. Špecializujeme sa na virtualizáciu na báze technológií Hyper-V a VMware

Klady virtualizácie

Zápory fyzických riešení

Cloudové riešenia

Cloud je platforma, ktorá prostredníctvom internetu poskytuje služby ako napríklad priestor na prevádzku vašich aplikácií, dátové úložisko, počítačový výkon atď. Prístup k týmto službám je vďaka internetu možný kdekoľvek na svete. Cloud umožňuje vysokú mieru škálovateľnosti výpočtových kapacít podľa aktuálnej potreby zákazníka. Služby sú poskytované rôznymi formami.

Najpoužívanejšie obchodné modely poskytovania cloudových služieb

Privátny cloud

  • Privátny cloud je cloud, ktorý je implementovaný vo vnútri spoločnosti, je spravovaný samotnou spoločnosťou a slúži len pre účely danej spoločnosti.
  • Výhoda privátneho cloudu spočíva vo väčšej miere bezpečnosti, keďže privátny cloud je implementovaný v rámci privátnej siete spoločnosti a umožňuje vyššiu mieru kontroly nad dátami spoločnosti.
  • Nevýhodou privátneho cloudu je vyššia miera rizika zo straty dát v prípade nepredvídaného rozsiahleho zlyhania hardvéru – požiar alebo prírodná katastrofa.

Verejný cloud

  • Verejný cloud je cloud, ktorý je štandardne poskytovaný cloudovým poskytovateľom. Typicky sa nachádza mimo správy zákazníka a pristupuje sa k nemu výhradne cez internetové pripojenie (verejný internet alebo VPN).
  • Výhoda verejného cloudu spočíva vo vyššej miere ochrany pred stratou dát.
  • Nevýhodou verejného cloudu je nižšia miera kontroly nad zabezpečením firemných dát.

Hybridný cloud

  • Hybridný cloud predstavuje spojenie privátneho a verejného cloudu: vytvára sa tzv. hybridný model, ktorý ponúka výhody oboch cloudových modelov. Spojenie týchto modelov umožňuje spoločnostiam využiť škálovateľnosť verejného cloudu a zabezpečenie firemných dát v privátnom cloude. Hybridný model zároveň znižuje riziká pri výpadku internetového pripojenia a nedostupnosti služieb vo verejnom cloude.
  • Hybridný model umožňuje prepojenie lokálnych firemných zdrojov, verejného cloudu a služieb ako napríklad Office 365MS Azure.

Office 365

S Office 365 získate emailový server Exchange, instant messaging server Skype for Business a server pre správu obsahu a podnikové riešenia SharePoint Online v rámci jedného balíka. Vďaka mesačnému predplatnému máte svoje náklady podkontrolou a platíte vždy len za to, čo aktuálne potrebujete.

Office 365 vám prináša možnosť používať kancelársky balík Office online vždy v najaktuálnejšej verzii odkiaľkoľvek a z akéhokoľvek zariadenia bez ohľadu na to či ide o počítač, telefón alebo tablet.

Pri licenčných plánoch Office 365 Business a vyššie máte možnosť nainštalovať si plnohodnotný balík Office aj na váš počítač. Navyše získate aj úložiško pre vaše súbory s kapacitou až 1 TB.

Výhody balíka Office 365

Pomôžeme vám vytvoriť IT infraštruktúru,
ktorá vám bude plnohodnotne slúžiť

Získajte náš tím certifikovaných expertov, ktorí pracujú na tvorbe infraštruktúry pre firmy ako Volkswagen Slovakia, a. s., či Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky a boli pri riešení rôznych úloh spolu so spoločnosťou Microsoft.

Bezplatná
konzultácia

Certifikácie

Ďakujeme za váš záujem. No na základe spoločenských okolností, sme sa rozhodli pozastaviť certifikačnú činnosť na dobu neurčitú, resp. do ústálenia situácie výskytu respiračných ochorení, pre bezpečnosť účastníkov.