Virtualizácia

Pomocou virtualizácie dokážete maximalizovať využitie vášho hardvéru a zároveň znížiť závislosť od podkladového hardvéru. V prípade použitia viacerých serverov určených na virtualizáciu významnou mierou znižujete riziko pri hardvérovej poruche niektorého z nich. Špecializujeme sa na virtualizáciu na báze technológií Hyper-V a VMware

Klady virtualizácie

 • Úspora nákladov na hardvér, personálne náklady, priestorové náklady, náklady na energiu (znížený počet serverov, klimatizácia), zjednodušený manažment IT prostredia,
 • Znížený čas na administratívu – vďaka centralizovanému manažmentu (jednotná manažment konzola) pre celé virtuálne prostredie. Jednoduchý manažment spravovaných virtuálnych serverov a ich presun z jedného podkladového servera na druhý, zjednodušený manažment pri aktualizácii daných virtuálnych alebo podkladových serverov,
 • Znížené riziká pri hardvérovej havárii – vďaka rýchlemu presunu virtuálnych serverov z jedného hardvéru na druhý (virtuálny host) znížite čas výpadku na minimum. Virtualizačná technológia umožňuje jednoduché vytváranie load balancingu, možnosť vytvárať live snapshots z bežiaceho virtuálneho operačného systému, naplánovanie (scheduling) snapshotov, zabezpečí kratší čas na obnovu operačného systému po výpadku,
 • Rozširovanie IT infraštruktúry – jednoduché nasadzovanie nových virtuálnych, ako aj podkladových serverov, pridávanie a znižovanie výkonu pre jednotlivé virtuálne servery (RAM, CPU, HDD, sieťové karty atď.)

Zápory virtualizácie

 • Cena pri zmene IT infraštruktúry – upgrade na nový hardvér, reinštalácia operačného systému, nasadzovanie nového servera, prechod z jedného systému na druhý je pri fyzickom serveri finančne náročný.
 • Náklady na prevádzku veľkého množstva serverov – elektrická energia, klimatizácia, priestorové kapacity, zvýšené personálne náklady.
 • Hardvérová komplexita – veľké množstvo hardvérových výrobcov prináša zvýšené riziká pri ich údržbe, servisovaní a riešení prípadných reklamácií s hardvérovým dodávateľom.
 • Nedostatočné využitie serverovej kapacity – Väčšina dedikovaných serverov využíva iba 20 % svojho výkonnostného potenciálu. Využitie maximálneho kapacitného výkonu môže byť problematické pre nemožnosť nasadiť viacero serverových aplikácií, rolí alebo funkcií na jeden operačný systém z dôvodu ich vzájomnej nekompatibility.
 • Pridávanie nových serverov – ak je potrebné pridať nový server, treba naplánovať nákup hardvéru, pripojiť ho do súčasnej IT infraštruktúry, nainštalovať operačný systém, aplikovať bezpečnostné záplaty (security patches). Vo virtuálnom prostredí je pridanie nového virtuálneho servera otázkou niekoľkých minút.

Cloudové riešenia

Cloud je platforma, ktorá prostredníctvom internetu poskytuje služby ako napríklad priestor na prevádzku vašich aplikácií, dátové úložisko, počítačový výkon atď. Prístup k týmto službám je vďaka internetu možný kdekoľvek na svete. Cloud umožňuje vysokú mieru škálovateľnosti výpočtových kapacít podľa aktuálnej potreby zákazníka. Služby sú poskytované rôznymi formami.

Najpoužívanejšie obchodné modely poskytovania cloudových služieb

 • Infrastructure-as-a-Service (IaaS)
  Podľa štandardu IETF (Internet Engineering Task Force) je IaaS najzákladnejší cloudový model, ktorý ponúka fyzické alebo virtuálne počítače. Najviac využívaná je virtualizácia na báze hypervisortechnológií Hyper-V, VMware ESX/ESXi, Xen, Oracle VirtualBox, KVM. Najčastejšie poskytované zdroje sú knižnice diskových imageov pre virtuálne počítače (Virtual Machine Disk Image Library), Raw Block Storage, File Storage alebo Object Storage, firewally, load balancery, rozsah IP adries a VLANs. Cloudoví poskytovatelia ich ponúkajú a na vyžiadanie poskytujú z veľkého rozsahu infraštruktúrnych zdrojov (pool) nainštalovaných v datacentrách. Tieto technológie umožňujú vysokú mieru škálovateľnosti podľa aktuálnych potrieb zákazníka.
 • Platform-as-a-Service (PaaS)
  V modeli PaaS cloudový poskytovateľ ponúka výpočtovú platformu, ktorá typicky obsahuje operačný systém, prostredie pre programovací jazyk, databázu a webový server. Prináša to rôzne výhody, ako napríklad: programátori nepotrebujú pri vývoji softvéru nákladné investície do hardvéru a softvéru. Typickým príkladom obchodného modelu PaaS je MS Azure.
 • Software-as-a-Service (SaaS)
  SaaS umožňuje používateľom prístup priamo do aplikačného softvéru alebo databáz. Cloudový poskytovateľ sa stará o infraštruktúru a o platformu, na ktorej beží daná aplikácia. SaaS môžeme chápať ako softvér na vyžiadanie, ktorý môže byť platený formou Pay-per-Use (platba podľa používania) alebo na báze predplatného. Výhodou obchodného modelu SaaS je flexibilná cena, ktorá sa mení podľa počtu používateľov.

Privátny cloud

 • Privátny cloud je cloud, ktorý je implementovaný vo vnútri spoločnosti, je spravovaný samotnou spoločnosťou a slúži len pre účely danej spoločnosti.
 • Výhoda privátneho cloudu spočíva vo väčšej miere bezpečnosti, keďže privátny cloud je implementovaný v rámci privátnej siete spoločnosti a umožňuje vyššiu mieru kontroly nad dátami spoločnosti.
 • Nevýhodou privátneho cloudu je vyššia miera rizika zo straty dát v prípade nepredvídaného rozsiahleho zlyhania hardvéru – požiar alebo prírodná katastrofa.

Verejný cloud

 • Verejný cloud je cloud, ktorý je štandardne poskytovaný cloudovým poskytovateľom. Typicky sa nachádza mimo správy zákazníka a pristupuje sa k nemu výhradne cez internetové pripojenie (verejný internet alebo VPN).
 • Výhoda verejného cloudu spočíva vo vyššej miere ochrany pred stratou dát.
 • Nevýhodou verejného cloudu je nižšia miera kontroly nad zabezpečením firemných dát.

Hybridný cloud

 • Hybridný cloud predstavuje spojenie privátneho a verejného cloudu: vytvára sa tzv. hybridný model, ktorý ponúka výhody oboch cloudových modelov. Spojenie týchto modelov umožňuje spoločnostiam využiť škálovateľnosť verejného cloudu a zabezpečenie firemných dát v privátnom cloude. Hybridný model zároveň znižuje riziká pri výpadku internetového pripojenia a nedostupnosti služieb vo verejnom cloude.
 • Hybridný model umožňuje prepojenie lokálnych firemných zdrojov, verejného cloudu a služieb ako napríklad Office 365MS Azure.

Office 365

S Office 365 získate emailový server Exchange, instant messaging server Skype for Business a server pre správu obsahu a podnikové riešenia SharePoint Online v rámci jedného balíka. Vďaka mesačnému predplatnému máte svoje náklady podkontrolou a platíte vždy len za to, čo aktuálne potrebujete.

Office 365 vám prináša možnosť používať kancelársky balík Office online vždy v najaktuálnejšej verzii odkiaľkoľvek a z akéhokoľvek zariadenia bez ohľadu na to či ide o počítač, telefón alebo tablet.

Pri licenčných plánoch Office 365 Business a vyššie máte možnosť nainštalovať si plnohodnotný balík Office aj na váš počítač. Navyše získate aj úložiško pre vaše súbory s kapacitou až 1 TB.

Výhody balíka Office 365

 • práca odkiaľkoľvek,
 • minimálna údržba,
 • vždy aktuálne verzie,
 • prístup k vašim súborom, kdekoľvek ich potrebujete,
 • jednoduchá tímová spolupráca,
 • vlastný názov domény pre vaše emaily,
 • inštalácia balíka Office na váš počítač pre vybrané licenčné plány,
 • možnosť archivácie vašich emailov pre vybrané licenčné plány,
 • antispamová a antimalwarová ochrana vašich emailov,
 • jednoduchá správa prostredia Office365 cez webové rozhranie,
 • pri strate mobilného zariadenia možnosť zmazať údaje na diaľku,
 • široká škála podporovaných zariadení: MAC, iPad, Android, Windows Phone, Windows,
 • možnosť zdieľania vašich súborov komukoľvek,
 • online videokonferencie pomocou Skype for Business alebo Skypu,
 • dátové úložisko pre každého používateľa až 1 TB,
 • možnosť využitia platformy SharePoint Online,
 • zdieľanie dôležitých tém pomocou videospráv – Office 365 Video,
 • záruka dostupnosti 99,9 % s finančným krytím,
 • pomocou Office Delve možnosti vyhľadávania prispôsobeného vašim potrebám.

Pomôžeme vám vytvoriť IT infraštruktúru,
ktorá vám bude plnohodnotne slúžiť

Získajte náš tím certifikovaných expertov, ktorí pracujú na tvorbe infraštruktúry pre firmy ako Volkswagen Slovakia, a. s., či Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky a boli pri riešení rôznych úloh spolu so spoločnosťou Microsoft.

Certifikácie

Ďakujeme za váš záujem. No na základe spoločenských okolností, sme sa rozhodli pozastaviť certifikačnú činnosť na dobu neurčitú, resp. do ústálenia situácie výskytu respiračných ochorení, pre bezpečnosť účastníkov.