Aplikácie

Direct Parcel
Distribution

DIRECT PARCEL DISTRIBUTION (DPD)

​Systém spracovania objednávok na prepravu zásielok

Informačný systém využívaný spoločnosťou Direct Parcel Distribution (DPD), ktorá má svoje zastúpenie vo viacerých krajinách. Direct Parcel Distribution SK s.r.o. používa systém v plnom rozsahu vrátane evidencií zákazníkov, produktov, služieb a prepravných prvkov, podporujúci proces spracovania objednávok na prepravu zásielok zmluvných a nezmluvných zákazníkov od prvotného zadania objednávok zákazníkmi a generovania štítkov na balíky, cez zvoz a prepravu zásielok, systému SMS a e-mailových notifikácií, sledovanie stavu balíkov až po jeho doručenie či presmerovanie. Podpora procesov a integrácia na ostatné systémy DPD SK s.r.o. si vyžaduje široké spektrum automatických importov a exportov dát v rôznych formátoch. Časť systému určená pre interné potreby DPD SK s.r.o. je prevádzkovaná v rámci Intranetu, časť systému s názvom Shipper určená pre zákazníkov na zadávanie objednávok prepravy zásielok je dostupná na Internete alebo prevádzkovaná offline u zákazníkov DPD s dávkovým prenosom dát do centrálnej databázy. Aplikáciu Shipper používajú aj zahraničné zložky skupiny DPD: DPD CH (Švajčiarsko), DPD BE (Belgicko), DPD CZ (Česká republika) s perspektívou rozšírenia do ďalších krajín.

Počet používateľov

~100 interných používateľov s denným vstupom údajov.
~10 000 používateľov aplikácie Shipper na dennej báze.

Ciele:

 1. Postupná náhrada decentralizovaného pôvodného informačného systému DPD SK s.r.o. novým systémom s centrálnou normalizovanou databázou.
 2. Optimálne spracovanie veľkého objemu dát s cieľom znížiť odozvy systému na minimálny čas.
 3. Dôsledné logovanie a monitorovanie procesov.
 4. Jednoduchá rozšíriteľnosť systému o nové moduly.
 5. Zabezpečenie používateľského komfortu pre zákazníkov DPD.

Moduly a funkcionalita

Fores Technology Group - Shipper - Špedičný systém pre logistické spoločnosti

1. Shipper

 • Central Shipper – internetový zákaznícky portál na zadávanie objednávok prepravy zásielok a generovanie štítkov na balíky
 • Offline Shipper – lokálna aplikácia pre zákazníka na zadávanie objednávok prepravy zásielok a generovanie štítkov na balíky s dávkovým prenosom údajov

1. OPS Toolset

 • Evidencie – Spoločnosti, Bankové účty, Odberné miesta, Depá, Trasy, Prepravcovia, Kuriéri, Vozidlá, Zariadenia
 • Autorizačný modul – správa používateľov a používateľských rolí
 • Notifikačná platforma – pravidlá, nastavenia a šablóny notifikácií s možnosťou zobrazenia prehľadu vygenerovaných notifikácií
 • Monitorovanie a logovanie procesov spracovania dát – dashboardy pre prehľadné zobrazenie stavu procesov, analýzu kritických situácií a podrobný audit
 • Info o balíku – súhrnné informácie o jednotlivých balíkoch a ich životnom cykle vrátane vygenerovaných notifikácií
 • Skeny balíkov – sledovanie stavu balíka s možnosťou jeho modifikácie
 • Správa presmerovaní – zmena miesta alebo času doručenia zásielky na žiadosť zákazníka
 • BSign – správa elektronicky podpisovaných zásielok
 • Collection Request – správa zásielok vyžiadanej prepravy z inej adresy ako je adresa zákazníka
 • City Service – správa zásielok so službou doručenia v rámci jedného dňa vo vybraných lokalitách
 • Zvozy – správa zvozov a zvozových adries s možnosťou objednať jednorázový alebo pravidelný zvoz (vyzdvihnutie zásielok kuriérom) pre zmluvných zákazníkov, so schvaľovacím procesom zvozových adries
 • Technológia

  Expresné doručenie
  vďaka inovatívnemu prístupu.