Aplikácie

Direct Parcel
Distribution

DIRECT PARCEL DISTRIBUTION (DPD)

​Systém spracovania objednávok na prepravu zásielok

Informačný systém využívaný spoločnosťou Direct Parcel Distribution (DPD), ktorá má svoje zastúpenie vo viacerých krajinách. Direct Parcel Distribution SK s.r.o. používa systém v plnom rozsahu vrátane evidencií zákazníkov, produktov, služieb a prepravných prvkov, podporujúci proces spracovania objednávok na prepravu zásielok zmluvných a nezmluvných zákazníkov od prvotného zadania objednávok zákazníkmi a generovania štítkov na balíky, cez zvoz a prepravu zásielok, systému SMS a e-mailových notifikácií, sledovanie stavu balíkov až po jeho doručenie či presmerovanie. Podpora procesov a integrácia na ostatné systémy DPD SK s.r.o. si vyžaduje široké spektrum automatických importov a exportov dát v rôznych formátoch. Časť systému určená pre interné potreby DPD SK s.r.o. je prevádzkovaná v rámci Intranetu, časť systému s názvom Shipper určená pre zákazníkov na zadávanie objednávok prepravy zásielok je dostupná na Internete alebo prevádzkovaná offline u zákazníkov DPD s dávkovým prenosom dát do centrálnej databázy. Aplikáciu Shipper používajú aj zahraničné zložky skupiny DPD: DPD CH (Švajčiarsko), DPD BE (Belgicko), DPD CZ (Česká republika) s perspektívou rozšírenia do ďalších krajín.

Počet používateľov

~100 interných používateľov s denným vstupom údajov.
~10 000 používateľov aplikácie Shipper na dennej báze.

Ciele:

 1. Postupná náhrada decentralizovaného pôvodného informačného systému DPD SK s.r.o. novým systémom s centrálnou normalizovanou databázou.
 2. Optimálne spracovanie veľkého objemu dát s cieľom znížiť odozvy systému na minimálny čas.
 3. Dôsledné logovanie a monitorovanie procesov.
 4. Jednoduchá rozšíriteľnosť systému o nové moduly.
 5. Zabezpečenie používateľského komfortu pre zákazníkov DPD.

Moduly a funkcionalita

Fores Technology Group - Shipper - Špedičný systém pre logistické spoločnosti

1. Shipper

 • Central Shipper – internetový zákaznícky portál na zadávanie objednávok prepravy zásielok a generovanie štítkov na balíky
 • Offline Shipper – lokálna aplikácia pre zákazníka na zadávanie objednávok prepravy zásielok a generovanie štítkov na balíky s dávkovým prenosom údajov

1. OPS Toolset

 • Evidencie – Spoločnosti, Bankové účty, Odberné miesta, Depá, Trasy, Prepravcovia, Kuriéri, Vozidlá, Zariadenia
 • Autorizačný modul – správa používateľov a používateľských rolí
 • Notifikačná platforma – pravidlá, nastavenia a šablóny notifikácií s možnosťou zobrazenia prehľadu vygenerovaných notifikácií
 • Monitorovanie a logovanie procesov spracovania dát – dashboardy pre prehľadné zobrazenie stavu procesov, analýzu kritických situácií a podrobný audit
 • Info o balíku – súhrnné informácie o jednotlivých balíkoch a ich životnom cykle vrátane vygenerovaných notifikácií
 • Skeny balíkov – sledovanie stavu balíka s možnosťou jeho modifikácie
 • Správa presmerovaní – zmena miesta alebo času doručenia zásielky na žiadosť zákazníka
 • BSign – správa elektronicky podpisovaných zásielok
 • Collection Request – správa zásielok vyžiadanej prepravy z inej adresy ako je adresa zákazníka
 • City Service – správa zásielok so službou doručenia v rámci jedného dňa vo vybraných lokalitách
 • Zvozy – správa zvozov a zvozových adries s možnosťou objednať jednorázový alebo pravidelný zvoz (vyzdvihnutie zásielok kuriérom) pre zmluvných zákazníkov, so schvaľovacím procesom zvozových adries
 • Technológia

  Expresné doručenie
  vďaka inovatívnemu prístupu.

  Bezplatná
  konzultácia

  Certifikácie

  Ďakujeme za váš záujem. No na základe spoločenských okolností, sme sa rozhodli pozastaviť certifikačnú činnosť na dobu neurčitú, resp. do ústálenia situácie výskytu respiračných ochorení, pre bezpečnosť účastníkov.