Využívané technológie

Serverové, virtualizačné a system center family technológie pre maximalizáciu
hardvérového potenciálu a výkonu vašich systémov a aplikácií.

Serverové technológie

Sharepoint Server

 • SharePoint je viacúčelová aplikačná platforma, ktorá sa dokáže prispôsobiť potrebám vašej spoločnosti

Skype for Business Server

 • Komplexné riešenie na vzájomnú komunikáciu – posielanie správ, online schôdze, telefonovanie a videokonferencie.

Exchange Server

 • Poskytuje možnosť posielať emailové správy z akéhokoľvek zariadenia a miesta. Zároveň slúži aj na správu kontaktov, vytváranie úloh, synchronizáciu kalendárov. Vďaka službe „availability“ máte prehľad o dostupnosti vašich kolegov pri vytváraní termínov schôdzí.

SQL Server

 • Relačný databázový server, ktorý vďaka funkcii uchovania online transakcií (OLTP) v pamäti navyšuje transakčný výkon až 30-násobne. V prípade dátových skladov dokáže táto funkcia aktualizovateľného uchovania stĺpcov v pamäti zrýchliť spracovanie dopytov až 100-násobne oproti starším riešeniam. Kompletné informácie možno získať vďaka platforme BI (Business Intelligence), ktorá zrýchľuje prístup, analýzu, čistenie a štruktúrovanie interných a externých dát. Najnovšia verzia SQL Servera je navrhnutá aj na prácu v hybridnom prostredí (cloud, MS Azure).

Project Server

 • Pomáha riadiť projekty a zjednodušuje spoluprácu na nich. Project server ponúka rozsiahle možnosti analýzy zdrojov, rozpočtov, vytváranie časových osí. Vďaka tomu je uľahčené projektové riadenie a prijímanie správnych finančných rozhodnutí na základe prehľadného stavu projektov. Nástroj je vhodný pre vedúcich pracovníkov, projektových manažérov ako aj pre celé projektové tímy.

Forefront identity manager (FIM)

 • Umožňuje zjednodušiť správu životného cyklu identít, správy používateľov, skupín zásad a certifikátov pomocou automatizovaných pracovných postupov a obchodných pravidiel. Umožňuje integráciu s heterogénnymi platformami, poskytuje samoobslužné funkcie pre koncových používateľov, ktoré sú integrované v aplikácii Outlook a SharePoint. Automatizácia nasadenia a správy identít sa uskutočňuje pomocou jednotného rozhrania, ktoré je možné rozšíriť prostredníctvom Visual Studia a .NET. FIM umožňuje lepší prehľad pracovníkom IT a audítorom o dodržiavaní predpisov a stavu zabezpečenia systémov v rámci organizácie. FIM ďalej ponúka synchronizáciu identít používateľov medzi službami Active Directory, Microsoft Azure Active Directory a externými adresármi.

Team Foundation Server (TFS)

 • Predstavuje centrum správy životného cyklu sady aplikácií Visual Studia a pomáha efektívnejšie využívať vývojové tímy a uľahčuje ich spájanie a spoluprácu. Slúži tiež na správu heterogénnych projektov a tímov. Pomocou TFS viete rýchlejšie vytvárať svoj softvér.

BizTalk

 • Slúži na integráciu rôznych aplikácií, dát z rôznych zdrojov, spracovanie platieb, operácií medzi spoločnosťami, elektronickú výmenu dát (EDI) a správu dodávateľských reťazcov. Svoje aplikácie môžete mať pripojené v privátnom alebo verejnom cloude a môžete začať využívať služby Microsoft Azure BizTalk a Service Bus. Služby BizTalk sú preverené v produkčnom prostredí EDI, B2B, Partner, EAI, IOT. Služby BizTalk umožňujú integráciu podnikových aplikácií SAP, Oracle EBS, SQL Server, PeopleSoft a umožňujú pripojiť sa k ľubovoľným zdrojom dát podporujúcim protokoly HTTP, HTTPS, FTP, SFTP alebo REST.

Virtualizačné technológie

Microsoft Hyper-V

 • Je najdynamickejšie sa rozvíjajúca virtualizačná technológia, ktorú získate jednoducho s operačným systémom Windows Server. Prináša vám rýchle a z pohľadu investícií nenáročné nasadenie. Jeho správa je jednoduchá vďaka sade nástrojov System Center.

VMware vSpare Hypervisor

 • Najrozšírenejšia virtualizačná technológia na trhu, ktorá je preverená veľkým množstvom zákazníkov. Ponúka stabilnú, spoľahlivú a časom preverenú virtualizačnú platformu.

Citrix xGen

 • Xen Hypervisor, srdce Citrixovej virtualizačnej platformy, je jeden z najproduktívnejších verejných alebo privátnych cloudových hypervisorov, ktorý je navrhnutý s vysokou škálovateľnosťou, bezpečnosťou a kompatibilitou s rôznymi nástrojmi na manažment cloudových prostredí.

Virtualizačné technológie okrem nasadzovania aj predvádzame a školíme.

Pomôžeme vám vytvoriť IT infraštruktúru,
ktorá vám bude plnohodnotne slúžiť

Získajte náš tím certifikovaných expertov, ktorí pracujú na tvorbe infraštruktúry pre firmy ako Volkswagen Slovakia, a. s., či Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky a boli pri riešení rôznych úloh spolu so spoločnosťou Microsoft.

Bezplatná
konzultácia

Certifikácie

Ďakujeme za váš záujem. No na základe spoločenských okolností, sme sa rozhodli pozastaviť certifikačnú činnosť na dobu neurčitú, resp. do ústálenia situácie výskytu respiračných ochorení, pre bezpečnosť účastníkov.