Integračná platforma pre vašu spoločnosť

Power Platform

PowerBI, PowerApps & Power Automate

Power Apps

Low Code „no code“ platforma pre vývoj interných aplikácií na maximálnu automatizáciu firemných procesov. Vytvorte si aplikácie rýchlo a ľahko v prostredí ktoré dobre poznáte.

Power BI

Extrémne silný vizualizačný nástroj. S power BI vyextrahujete to najpodstatnejšie z vašich dát v dokonalej vizuálnej a ľahko uchopiteľnej forme pre ostatných zamestnancov a kolegov.

Flow

To čo udáva logiku systémom sú vzájomné prepojenia. S Flow (Power Automate) dokážete vytvoriť funkcionality a prepojiť mnohé aplikácie vrámci Office 365 a taktiež s externé systémy.

Využite silu Power Platformy pre integráciu s externými systémami. Používate SAP alebo Dynamics 365? Dlhodobo fungujete s databázami Oracle? Nemusíte meniť zabehané procesy. Pomocou Power Platformy ich naintegrujete do vašeho bežného života a celkového systému.

Power BI

Vytvorte dátami riadenú spoločnosť s jedinečným nástrojom ich pre vizualizáciu. Umožnite každému zamestnancovi realizovať správne rozhodnutia pomocou plnohodnotných prehľadov a štatistikám.

Power BI – jedinečný nástroj na vizualizáciu akejkoľvek formy dát. Znižuje cenu, komplexitu a bezpečnostné riziká pri rozhodovaní o ďalších postupoch a vytvára analytické váhy pre individuálnych zamestnancov alebo celej organizácie. Vyhľadajte správne dáta pomocou vstavanej umelej inteligencie a pomocou priameho Excel prepojenia nahrajte najnovšie údaje pre ich bezpečné uloženie a širšie formy exportu.

Power Apps

Budujte profesionálne aplikácie ľahšou cestou. Zvýšte možnosti vašej spoločnosti rýchlym vývojom low-code aplikácií na modernizáciu procesov
a riešene zložitých úloh automaticky.

Posuňte svoj tím na novú úroveň. Dajte im nástroj na výstavbu a okamžité využitie apikácií pomocou preddefinovaných šablón a drag-and-drop systémom. Vyvíjate aplikácie bez komprmisov v čase kedy ich potrebujete a využite možnosti, ktoré boli doposiaľ možné iba s profesionálnym developmentom.

Power Automate

Dajte svojim aplikáciám logiku, nasmerujte ich kroky a funkcie tak aby plnili svoj účel. Využitím sily umelej inteligencie dokážete aj doposiaľ náročné kroky ľahko a rýchlo

Cloudový systém na tvorbu automtizovaných workflow profesov zjednodušujúci manažment a výkon jednotlivých úkonov. Vyberte si medzi automatizovaním krokov, plánovaním jednotlivých úkonov alebo postup odsúhlasený kliknutím. Prehľadná tvorba logiky aplikácií pre vašich zamestnancov.
Hlavný integračný nástroj prepájania jednotlivých súčasti, systémov a bežiacich aplikácií.

Power Platform

Vývoj aplikácií "InHouse" priamo u vás.

Pozrite sa na jednotlivé kroky presunu do prostredia M365. Alebo kontaktujte náš M365 tím, ktorý rád zodpovie vaše otázky.

Aké power aplikácie dokážete vytvoriť?

Bezplatná
konzultácia

Certifikácie

Ďakujeme za váš záujem. No na základe spoločenských okolností, sme sa rozhodli pozastaviť certifikačnú činnosť na dobu neurčitú, resp. do ústálenia situácie výskytu respiračných ochorení, pre bezpečnosť účastníkov.