POWER APPLICATION | M365

ABSENCIE

Automatizujte zadávanie
pracovných ciest a absencií

Šetrenie času znamená šetrenie nákladov. S malými krokmi automatizácie sa otvárajú nové a nové možnosti šetrenia času, znižovaniu chybovosti a urýchleniu aj tých najzákladnejších vnútrofiremných procesov.

Zadávanie, manažment a prehľad absencií predstavuje štandardizovaný proces, ktorý však môže fungovať oveľa rýchlejšie a prehľadnejšie.

Zlepšenie dostupnosti aplikácie dosiahujeme taktiež s jej integráciou do MS TEAMS.

Kalendár absencií

Jednoduchý kalendár alebo zoznam absencií Vás alebo vašich kolegov.
*v závislosti od oprávnenia

Proces schvaľovania

Zavedením typu absencie aplikácia vytvára schvaľovací proces, ktorý je následne odoslaný príslušnej osobe.

Notifikácie

Absencia je po vytvorení odoslaná príslušnej osobe na schválenie,  odmietnutie, modifikáciu a o postupe sú obe strany  notifikované napr. emailom..

Dáta & Evidencia

Prepojením aplikácie absencie získate funkčný komponent zamestnaneckej agendy, evidenciu dovoleniek, lekárov a následných praktických výstupov.

Technické infomácie

POWER PLATFORM M365

  • Schvaľovanie, manažment a samotné pridávanie absencií cez mobilné zariadenie
  • Automatické spustenie schvaľovania aj pri zmene údajov žiadosti
  • Generovanie požadovaných exportov
  • Generovanie interaktívnych reportov v Power BI
  • Predefinované pohľady na dáta
    Info o tíme pre manažera Neprítomnosti po mesiacoch/typoch
  • Fotografické vkladanie priepustiek od lekára a iných dokumentov spojených s absenciou.

Zadávanie absencií v pohybe

Už nemusíte otvárať firemný software, ani písať emaily odôvodňujúce pracovnú cestu alebo absenciu. Jednoducho otvorte mobilnú aplikáciu a všetko zvládnete za minútku.

Bezplatná
konzultácia

Certifikácie

Ďakujeme za váš záujem. No na základe spoločenských okolností, sme sa rozhodli pozastaviť certifikačnú činnosť na dobu neurčitú, resp. do ústálenia situácie výskytu respiračných ochorení, pre bezpečnosť účastníkov.