Fores Technology Group

Aplikácie

Bratislavská
Teplárenská a.s.

Volkswagen Slovakia a.s.

Intranet Volkswagen Slovakia

Verejná webová aplikácia, ktorá po autentifikáciíi pomocou mena a hesla prehľadným spôsobom sprístupňuje odberateľom tepla informácie o ich odberných miestach. Na administráciu portálu slúži Administračný modul, pomocou ktorého manažéri služieb zákazníkom spravujú evidenciu odberateľov (obchodných partnerov) a ich autentifikačných údajov. Portál obsahuje systém notifikácií k používateľským účtom. Administračný modul zároveň umožňuje spravovať evidenciu odberných miest, faktúr a spotreby. Všetky informácie sú na portál importované zo systému SAP a z archívu dokumentov. Modul pre odberateľov je určený na prezeranie faktúr, spotreby a zmluvnej dokumentácie o jednotlivých odberných miestach pre prihláseného odberateľa.

Ciele:

  1. Operatívny prístup odberateľov k informáciám o odberných miestach.
  2. Centralizovaná evidencia obchodných partnerov Bratislavská teplárenská, a.s. a ich odberných miest s príslušnou dokumentáciou.
  3. Operatívna komunikácia manažérov služieb zákazníkom s obchodnými partnermi.

Počet používateľov

Portál používa približne 500 odberateľov tepla prevažne v období vystavenia faktúr a aktualizácie údajov o spotrebe, teda v mesačných intervaloch.

Počet používateľov

  1. Manažéri služieb zákazníkom
  2. Odberatelia tepla

Moduly

  1. Administračný modul
  2. Modul pre odberateľov

Technológia

Moderný softvér
pre lepšie ekonomické výsledky.

ForesServices, s.r.o.

Prievozská 14, Bratislava 821 09
IČO: 35 692 103, IČ DPH: SK2020309863
Tel.: +421 911 114 957
Email: info@d.r5.wbsprt.com

ForesApps, s.r.o.

Prievozská 14, Bratislava 821 09
IČO: 50 091 352, IČ DPH: SK2120178170
Tel.: +421 911 114 957
Email: info@foresapps.com

ForesPoint, s.r.o.

Štefánikova 1460/12, Piešťany 921 01
IČO: 51 892 634, IČ DPH: SK2120824475
Tel.: +421 911 114 957
Email: info@d.r5.wbsprt.com

Bezplatná
konzultácia

Certifikácie

Ďakujeme za váš záujem. No na základe spoločenských okolností, sme sa rozhodli pozastaviť certifikačnú činnosť na dobu neurčitú, resp. do ústálenia situácie výskytu respiračných ochorení, pre bezpečnosť účastníkov.